Leon Adegeest
+ Your AuthorsArchive @LeonAdegeest1 Maakt zich steeds meer zorgen over de integriteit van onze overheidsinstanties en de invloed van lobbyisten op politieke besluiten Sep. 12, 2020 2 min read

De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje!

Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.

De salderingssommen worden gedaan met #AERIUS. AERIUS gebruikt voor wegverkeer een ander rekenmodel dan voor álle andere emissiebronnen. Ook wordt bij wegverkeer een afkap bij 5 km toegepast. Dit gebeurt nergens anders.

In juni noemde #Hordijk dit verschil onverdedigbaar.

Deze aparte behandeling van wegverkeer geeft grote verschillen tussen berekende en te verwachten depositie. Zie bv
of
Of met animatie:

In juni @EenVandaag @jan_salden: het kan gaan om 'Een verschil van een factor 5 tot 6' :
 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorganisaties-ruiken-bloed-in-verzet-tegen-nieuw-asfalt-stikstofberekeningen-autoverkeer-ramme/ 

Er volgen kamervragen van @carladikfaber @eppobruins @StienekevdGraaf
(nog steeds onbeantwoord)

In juli nog een rapportage van @jan_salden over de toegepaste rekentruc bij de 100 km maatregel:
 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden-snelwegen-kan-ondanks-stikstofcrisis-doorgaan-dankzij-rekentruc-kabinet/ 

Ook nu weer kamervragen, dit keer van @RutgerSchonis @D66 @StienekevdGraaf @christenunie:
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14090.html  (ook nog steeds onbeantwoord)

Wat heeft dit met extern salderen te maken?
't principe is simpel:

Stel: mijn extra wegverkeer geeft 7 mol/ha ergens in N2000. Dan moet ik daarvoor 10 mol compensatie vinden, waarvan ik 3 mol niet mag hergebruiken. Alles mooi in balans, de natuur gaat er op vooruit, toch?

Maar omdat 't extra wegverkeer in werkelijkheid veel meer depositie geeft, klopt 't sommetje niet meer. In onderstaande voorbeeld is de verwachte depositie tgv wegverkeer een factor 2 hoger. In  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/milieuorganisaties-ruiken-bloed-in-verzet-tegen-nieuw-asfalt-stikstofberekeningen-autoverkeer-ramme/  wordt getoond dat factor 5 - 6 ook mogelijk is...

Maar het kan nog erger worden als ook niet-gebruikte, maar wel vergunde stikstofruimte, gebruikt zou worden in salderingssommen. Dat ongebruikte deel van de vergunning geeft natuurlijk helemaal geen reductie.
Een hot issue!

Of als de vergunning van een reeds gestopte activiteit zou worden gebruikt om nieuwe activiteiten te salderen (bv door opkopen van gestopte boerderijen). Ook zo'n dingetje

Dus:
- AERIUS bevoordeelt wegverkeer; stikstofdepositie wordt te laag berekend.
- Uitbreiding wegverkeer (ook onderdeel v logistieke parken of vliegvelden), gesaldeerd met elke willekeurige andere sector, leidt tot meer stikstofdepositie.
- En zo verslechtert salderen de natuur.

Komt bij dat salderen met niet-gebruikte ruimte in een vergunning zou leiden tot nog meer stikstofdepositie.

Als extern salderen al mogelijk gemaakt moet worden, dan moeten ten minste de rekeninstrumenten en regels worden aangepast.

Anders wordt/is dit een #PAS2


You can follow @LeonAdegeest1.Bookmark

____
Tip: mention @threader_app on a Twitter thread with the keyword “compile” to get a link to it.

Threader is an independent, ad-free project created by two developers. Our iOS Twitter client was featured as an App of the Day by Apple. Sign up today to compile, bookmark and archive your favorite threads.

Follow Threader