Pou Laverite ak Pou Listwa
+ Your AuthorsArchive @AkListwa Obsèvatwa sou kòripsyon an Ayiti. Nou vle mete non ak figi sou malvèsasyon. #HaitiCorruptionWatch #ObservatoireHaïtienDeLaCorruption [email protected] Apr. 03, 2021 1 min read

#thread

1- An Avril 2015, gen Yon bato sik ki te gen ladan l 700 kilo kokayin ak 300 kilo ewoyin, yo evalye l a 100 milyon dola ameriken. Bato sa ki rele MV Manzanares te debake nan pò Varreux, nan Site Solèy. Pandan ouvriye ak dechaje bato a, yo tonbe sou kagezon dwòg la.

2- Rapid, rapid, dwòg la kòmanse simaye. Gen 2 machin ki gen polisye ki vini pou bwote dwòg. Se apre plis pase dezèdtan lapolis rive sou plas, pandan tout dwòg la pratikman disparèt. Se yon konpayi ki rele NABATCO ki te fè kòmand bato sik sa a. Konpayi Nabatco se pou fanmi ACRA.

3- . Malgre tout dwòg sa rive nan peyi a, lajistis pat janm sezi dosye sa. Se apre yon komisyon nan palman ameriken panche sou li, Lajistis deside pousuiv Marc Antoine Acra ak Sebastien François Xavier Acra, de frè k ap jere konpayi Nabatco.

3- Pandan lajistis te dèyè Marc Antoine Acra, Michel Martelly nome l anbasadè bòn volonte peyi d Ayiti 6 jou avan l te kite pouvwa a. Lè Jovenel Moise genyen eleksyon an, premye vwayaj li fè san l potko enstale kòm prezidan, li te ale Sendomeng. Li te rankontre Marc Antoine Acra.

4- Lajistis te mete entèdiksyon depa kont Marc Antoine Acra. Se jij Bernard Sainvil ki leve entèdiksyon sa a. Depi lè sa, Marc Antoine Acra ap sikile alèz nan peyi a.

5-Terminal Varreux a ki nan Site Solèy, se yon pò prive fanmi MEVS posede. Se la bato dwòg la te debake. Pò sa gen yon repitasyon kote Leta pa vrèman gen kontwòl sou bagay k ap rantre ladan l. Youn nan sispèk nan dosye sa a, se Jean Fritz Bernard Mevs.

6- Nan dosye bato dwòg Manzanares la, chèf BLTS la ki se inite ki la pou konbat trafik dwòg, pèdi djòb li epi li pran prizon Ozetazini. Li rele Joris Mergelus. Yo akize l dèske li ta pran lajan pou kase fèy pou kouvri dosye bato dwòg Marc Antoine Acra a.


You can follow @AkListwa.Bookmark

____
Tip: mention @threader_app on a Twitter thread with the keyword “compile” to get a link to it.

Threader is an independent, ad-free project created by two developers. Our iOS Twitter client was featured as an App of the Day by Apple. Sign up today to compile, bookmark and archive your favorite threads.

Follow Threader